Att lära svenska ute
Nynäshamns Naturskola

Att lära svenska ute

Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från år F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i 

uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.

Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2019-03-27 17:08:55 


Vi står bakom Utenavet: