Leka och Lära matematik ute


Kajsa Molander, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Författare: Kajsa Molander, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch ISBN 978-91-979600-3-8 256 sidor, häftad Format: 170*240 mm

Släppt: 2012

Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok innehåller 100 nya övningar oh är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testad, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska

- Förstå

- Färdighetsträna och befästa kunskap

- Använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang

- Bli motiverade och intresserade.

I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som naturliga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningar passar elever i årskurs F-9

”Tänk om eleverna fick räkna mindre och tänka mer matte i skolan, samt lyssna mer på varandras tankar och berätta hur de tänker”

Eva Taflin, universitetslektor

Läs mer

2019-03-27 16:54:05

Att lära matematik ute2


Kajsa Molander, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Författare: Kajsa Molander, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch ISBN 978-91-979600-3-8 256 sidor, häftad Format: 170*240 mm

Släppt: 2012

Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok innehåller 100 nya övningar oh är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testad, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska

- Förstå

- Färdighetsträna och befästa kunskap

- Använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang

- Bli motiverade och intresserade.

I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som naturliga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningar passar elever i årskurs F-9

”Tänk om eleverna fick räkna mindre och tänka mer matte i skolan, samt lyssna mer på varandras tankar och berätta hur de tänker”

Eva Taflin, universitetslektor

Läs mer

2019-03-27 01:51:35

Friluftslivets Pedagogik


Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell

Målgrupp: F-6 Ämne/tema: Lärarutbildning/pedagogik, idrott och rörelse, allmän pedagogik Författare: Redaktörerna Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell ISBN: 978-91-47-12268-4

Beställningsställe: www.libershop.se

 Friluftslivets pedagogik

 En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet 

 Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska aktiviteter - såväl för det tätortsnära som det fjärran friluftslandskapet. I denna reviderade och kompletterade femte upplaga av boken – den har blivit en klassiker – finns flera nya aktiviteter och texterna är anpassade till den moderna tidens friluftsliv. Friluftsliv är lägereldens gemenskap, paddling längs vindlande åar och vandring mot blånande fjärran berg. Men det är också att kreta på en pinne, inte glömma regnstället och hitta hem. Kunskap blir detta när man med fantasi, fakta och glimten i ögat nyttjar alla våra friluftsmiljöer: skogar, vatten, kuster, fjäll och den tätortsnära naturen. Beställ  gärna utvärderingsexemplar på liber.se

Läs mer om boken

Läs mer

2019-03-27 01:47:16

 


Vi står bakom Utenavet: