Utenavet
Nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande

 

Vad gör Utenavet?

  • sprider kunskap och inspiration om utomhu­spedagogik och naturvägledning
  • verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning
  • verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att uppnå läroplanernas mål
  • kommunicerar goda exempel, läromedel och utbildningar – bland annat via konferensen Ute är inne.

 

Utomhusmiljön är en arena för upplevelser, undervisning och lärande bland barn och vuxna. Kunskaper blir mer bestående om lärandet växlar mellan utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter. Det psykosociala klimatet främjas. Både barn och vuxna blir friskare, starkare och mår bättre av att vara utomhus regelbundet. Forskning visar att barns kreativitet och koncentrationsförmåga förbättras av utomhusvistelse. Den som regelbundet vistas i skog och mark och park kan utveckla en starkare känsla för naturen och ett större miljöengagemang. Detta har betydelse i arbetet för en hållbar utveckling.

Utomhusbaserat lärande är viktigt för barns och vuxnas bildning och kulturkompetens. Utomhusvistelse kan påverka lek, lärande och välbefinnande positivt i alla åldrar.

 

Mer om oss Besök utenavet.se – där kan du också bidra med egna exempel på aktiviteter, lästips, forskning och andra projekt. Välkommen att höra av dig till utenavet@gmail.com

Vill du veta mer?

Skicka e-post till oss eller gå in på vår webbplats där du får veta mer om verksamheten. Längst ner ser du vilka som står bakom Utenavet. Hjälp oss gärna genom att bidra med dina tips på litteratur, forskningsprjekt och goda exempel.

 Utenavet och Ute är inne är ett registrerat varumärke. Verksamhetsidé
Lek, lärande och hälsaUtenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden.  


  

 
Förena hand, huvud & hjärta!
Lek, lärande och hälsa- Utomhuspedagogik i skolan 
Vi går ut för att lära in!
Skolans utemiljö har stor potential
Att lära genom upplevelser
7 steg till en bra skolgård!
 Förena hand, huvud & hjärta! 
Ytterligare information:

 

2020-03-02 15:32:12 


Vi står bakom Utenavet: