Utenavet på Skolforums mässa 2010

Besökarsiffror för Skolforum 2010
Måndag 1 november 6698 besökare
Tisdag 2 november 6615 besökare varav 1044 återbesökare
Onsdag 3 november 4460 besökare  varav 586 återbesökare

Totalt unika besökare: 16 143 st
Totalt antal besök: 17 773 st

2012-05-27 23:37:58 


Vi står bakom Utenavet: