Ute är Inne- konferens i Malmö 29-30 september 2011

Den tredje konferensen om utomhuspedagogik öppnar dörrarna till morgondagens skola.
Här tar du del av både nya och beprövade verktyg för lärande i lokal skolutveckling – med närmiljön som lärmiljö.
Att visa vägen till kunskap är en av skolans uppgifter. Utbildningen ska enligt läroplanen främja hälsa, lärande, lek och en allsidig utveckling i ett livslångt perspektiv. Genom utomhuspedagogik och friluftsliv kan skolans alla ämnen och teman göras levande utifrån läroplanen.
Upplevelser i utemiljön erbjuder ett variationsrikt lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter – känsla, handling och tanke förenas.
Vid 2011 års konferens i Malmö sätts stadens utemiljö i centrum med inspiration från havet, kulturlandskapet och andra spännande platser i staden.

Konferensen vänder sig till:
• skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.
• landskapsarkitekter, arkitekter, planerare och andra som arbetar med utvecklande utemiljöer för barn och unga.
• alla som är ideellt engagerade exempelvis inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete,
natur- och kulturvägledning.

Ute är Inne- konferens i Malmö 29-30 september 2011:

 Information

 program

(Anmälningstiden är ute och anmälningsformuläret är stängt.)

 Vykort

Forskningssymposium på Malmö Högskola / 28 september 2011

Research Symposium In Malmö Unversity / 28 September 2011

 

2012-05-28 02:22:23 


Vi står bakom Utenavet: