Friluftslivets Pedagogik

Målgrupp: F-6 Ämne/tema: Lärarutbildning/pedagogik, idrott och rörelse, allmän pedagogik Författare: Redaktörerna Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell Pris ex moms: 317,92 kr ISBN: 978-91-47-10003-3

Beställningsställe: www.libershop.se

 

En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

"Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någon aspekt på friluftsliv. Författarteamet lyckas verkligen få med alla delar av begreppet friluftsliv...En mängd konkreta aktivitetsförslag ges; det kan vara friluftsmatlagningstips, lekar med pedagogiska tankar och reflektioner, slöjdtips eller tips på hur man håller toarullen torr! En oerhört innehållsrik bok, men ändå lättläst och inspirerande. En självklar bok för alla ledare inom friluftsliv men också nyttig för alla som på egen hand vistas i naturen i något sammanhang. " Ur Bibliotekstjänsts recension av den fjärde upplagan. (BTJ-häfte 2011:23)

Författare:

Redaktörerna Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell representerar en lång erfarenhet inom undervisning (från förskola till högskola), ledarutbildning och forskning om friluftsliv, natursyn, utvecklingsfrågor och miljöengagemang. Tillsammans med medförfattarna: Patrik Grahn, Per Hedberg, Karl Erik Karlsson, Anders Nilsson, Kurt Olsson, Mikael Quennerstedt, Ronnie Ståhle, Stephan Svenning, Anders Szczepanski, Marie Öhman och Johan Öhman och i samarbete med Roger Isberg, Anders Johansson, Rolf Olsson, Eva Sandberg, Peter Schantz, Birgitta Wilhelmsson, Ammi Wohlin och Petter Åkerblom presenterar de här en unik och samlad kunskap inom detta kompetensfält.

2012-09-17 21:20:16 


Vi står bakom Utenavet: