Ute är inne special 19 september 2013

På det här arrangemanget diskuterar vi goda exempel och insikter kopplade till vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att ringa in önskvärda insatsområden och stödjande miljöer som främjar utomhusbaserade arbetsmetoder i skola och förskola, men också inom naturvägledning, museipedagogik och stadsutveckling.

ï‚· Vilka är motiven för mer utomhusbaserat lärande?

ï‚· Vilka förutsättningar behövs för att utveckla utomhusbaserad verksamhet?

ï‚· Vad kan aktörer på nationell och regional nivå göra för att bidra till ökad måluppfyllelse – när, var och hur?

ï‚· Behövs en nationell handlingsplan för förändring? Hur kan den i så fall utformas?

ï‚· Hur planerar och skapar vi ändamålsenliga utemiljöer som främjar tillit, kreativitet, lust att lära och att ta ansvar för sig själv och andra?

Inbjudan och program

 Anmälan:

Senast den 15 augusti via anmälningslänken

www.akademikonferens.se/uteinnespecial

Ytterligare information: uteinnespecial@slu.se

 

 

2013-06-03 18:29:33 


Vi står bakom Utenavet: