Naturens År

Nätverket Naturens år är ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema. I år är temat "Ekosystemtjänster 2016”.

Nätverket startade 2009 för att uppmärksamma 100-årsjubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddslagstiftning. Samarbetet fortsatte under 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FNs internationella år för biologisk mångfald (IYB). 2011 koordinerades temat med FN:s Internationella skogsåret.

http://www.slu.se/naturensar

Naturvårdsverket håller ihop och administrerar nätverket.

Tidigare teman inom Naturens år

 

  • 2017 Ekosystemtjänster
  • 2016 Ekosystemtjänster
  • 2015 Ekosystemtjänster
  • 2014 Ung
  • 2013 Uteåret
  • 2012 Hav & Vatten
  • 2011 Internationella skogsåret
  • 2010 Biologisk mångfald
  • 2009 100-årsjubiléet av nationalparker

Ett moget äpple, rent vatten att dricka, virke, syret i luften och skönhetsupplevelser i naturen är exempel på ekosystemtjänster.

 Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan och som bidrar till människors välbefinnande. Ekosystemtjänster är en viktig förutsättning för mänskligt liv, men vi är inte alltid medvetna om deras värde och vad som påverkar dem.

 Under temaåret Ekosystemtjänster 2015 vill vi inom Naturens år bidra till att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden och betydelse. Genom att öka kunskapen kan vi också bidra till att synliggöra deras värde.

 Vikten av ekosystemtjänster betonas bland annat i den strategiska planen för biologisk mångfald. Beslutet togs i Nagoya 2010, inom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD). Enligt planen framhålls ekosystemtjänsternas betydelse både ur ekonomisk- och social synvinkel. Syftet med värdering av ekosystemtjänster är inte att sätta prislappar på naturen för sakens skull, utan för att bättre förstå de komplexa samband som ligger till grund för ekosystemens viktiga funktioner och processer, och hur de kommer till nytta för människor.

 Vi kommer under året främst fokusera på att öka kunskapen inom organisationerna i Naturens år. Genom samverkan och erfarenhetsutbyte i nätverket, kan vi arbeta för att göra begreppet ekosystemtjänster levande och relevant för de grupper som medlemmarna i nätverket Naturens år möter. Då kan vi bli bättre på att förmedla vad naturen ger.

Välkomna att lära mer om ekosystemtjänster  

CNV håller ihop och administerar nätverket 2015 på uppdrag av Naturvårdsverket

2015-01-16 11:13:02 


Vi står bakom Utenavet: