Ute är inne - konferens i Jönköping 29-30 augusti 2019
Forskningssymposium onsdagen den 28 augusti

 
 
Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurser i lärande och samhällsplanering. Konferensen om utemiljö som språngbräda till kreativa lärprocesser, ökad måluppfyllelse, minskat utanförskap och hållbar utveckling i praktiken. 

Undervisning och lärande ute i landskapet får effekter inom många områden. Det handlar om folkhälsa, integration, samhällsplanering en aktiv fritid och hållbar utveckling i praktiken. På ute är inne 2019 får alla som berörs av utomhuspedagogik metoder och verktyg för sitt fortsatta arbete. Du får kreativa workshops och inspirerande föreläsningar.

Konferensen vänder sig till dig som:

-Arbetar i skolan
Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.
-Arbetar med lärande och upplevelse
inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning.
-Arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering 
politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar ute­miljöer.
 
Anmälan och Avgift
Early bird anmälan 15/2 - 20/3 2019: 2 900 kr per person för två dagar eller 2000 kr för en dag.
Vid anmälan 21/3 - 25/6 2019: 3900 kr per person för två dagar eller 2500 kr för en dag. Därefter 4400 kr per person för två dagar eller 2800 kr för en dag fram till 12/8 2019 Moms tillkommer. Välkomna med din anmälan
 
 Anmälan för att hålla en workshop är stängd.
 
I samverken med:
 Jönköpings kommun, Region Jönköpings län (folkhälsa), FoUrumfritid,
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Jönköping University, 
Länsstyrelsen Jönköpings län och Vätterhem. Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.
 
Program
Program och en lista på 40 workshopar l kommer att läggas ut februari 2019.
  
Forskningssymposiet
I samband med "Ute är inne" konferensen anordnas ett forskninssymposium. Mångfunktionella utomhusmiljöer för barn och ungdomar kommer att hållas 28/8 på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
 
En-dagskonferensen har inriktning på aktuella projekt  och framtida forskningsuppslag vad gäller forskning om mångfunktionella utomhusmiljöer. Studier om den lärande-, kulturella- och ekologiska- affordance som genereras i olika utomhusmiljöer kommer att presenteras.

 

 
 
 
 
 
 
 

2017-11-07 08:34:27 


Vi står bakom Utenavet: