Ute är inne - konferens i Jönköping 29-30 augusti 2019
Forskningssymposium onsdagen den 28 augusti

NATUREN ÄR ALLAS!
 Ute är Inne är utomhuspedagogikens konferens. Utomhuspedagogik får effekter inom många områden. Utöver stunden av lärande handlar det om folkhälsa, miljöengagemang, integration, samhällsplanering och en innehållsrik och aktiv fritid. 
 
På Ute är Inne 2019 ser vi till att alla som berörs av utomhuspedagogik hittar metoder och verktyg för sitt fortsatta arbete. Vi varvar inspirerandeföreläsningar med kreativa workshops. 
Välkommen till Jönköping 2019!
 
För mer information www.utenavet.se
 
Konferensen vänder sig till dig som:
• är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola och
gymnasieskola, fritidsledare samt arbetar med lärarutbildning och
elevhälsa.
• arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer.
• är samhällsplanerare, landskapsarkitekt, fastighets- eller naturvårdsförvaltare,
kommunekolog och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
• är engagerad inom föreningsliv, friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur och
kulturvägledning.
• är politiker med ansvarsområde som berörs av utomhuspedagogiskt
arbete eller samhällsplanering.
Utenavet – nationell nätverk för främjande av utomhuspedagogik
 
I samverkan med
Region Jönköpings län (folkhälsa), FoUrumfritid, Biosfärområde
Östra Vätterbranterna, Jönköping University och
Länsstyrelsen Jönköpings län
 

2017-11-07 08:34:27 


Vi står bakom Utenavet: