Utenavet ute är inne 2017 Utenavet ute är inne 2017

Datum:  November / 2017
Ute är inne Nynäshamn 2017 Den femte konferensen om utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap. Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Skolarbetet skulle bli roligare och de skulle lära sig mer: Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när utomhusmiljön är en del av undervisningen. Att växla mellan utomhus och inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen och eleverna att prestera och må bättre. På Ute är inne 2017 får du veta mer om hur detta också bidrar till minskat utanförskap längre fram i livet.

-

 

Att lära in matematik ute2 (grundskolan) Att lära in matematik ute2 (grundskolan)

Datum:  November / 2012
Längd: 5 minuter och 58 sekunder

I denna film berättar Mats Wejdmark, en av författarna till boken ”Att lära in matematik ute2”, Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok innehåller 100 nya övningar oh är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testad, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

 


Vi står bakom Utenavet: