Klassrummet utanför
om ämneslärande och bildning av hela människan i ett utvidgat lärorum.
Arne.N.Jordet

 

Handlar om ämneslärande och bildning av hela människan i ett utvidgat lärorum. Boken är väl värd att läsa för alla utomhuspedagoger.

I denne boka viser Arne N. Jordet hvordan skolens fysiske og sosiale omgivelser kan brukes som ressurs i opplæringen. Med bakgrunn i kunnskapsteori, dannelsesteori,læringsteori og læreplanteori argumenterer han for betydningen av å skape et utvidet læringsrom i opplæringen ved å etablere et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor klasserommet. Bare da vil det være mulig å få den variasjon

Ute_ar_Inne-Malmo_Arne_N_Jordet_300911 

2012-05-27 22:57:48 


Vi står bakom Utenavet: