Ute är Inne: Hälsa - lärande - lek
1-2 oktober 2007 i Linköping

 

 1-2 oktober 2007 Linköping

Konferensen om Hälsa - Lärande - Lek öppnar dörrarna till morgondagens
förskola /F-9/gymnasieskola. Vi ger nya verktyg till kunskapande och lokal
utveckling enligt läroplanen.

Utbildningen i morgondagens förskola/F-9/gymnasieskola syftar inte
enbart till att ge kunskaper utan också till att främja hälsa, lärande genom
lek och en allsidig utveckling och livslång lust att lära. Genom utomhuspedagogik
och friluftsliv kan alla förskolans och skolans ämnen och teman
göras levande.

Upplevelser i den miljö för lärande som omger oss främjar inlärningen
genom en växelverkan mellan sinnlig bildning och boklig erfarenhet där
känsla, handling och tanke förenas.

 

2012-05-28 02:03:14 


Vi står bakom Utenavet: