Ute är inne konferensen den 17-18 September 2015 i Linköping

 
Föreläsare
Barnen och landskapet. Senaste rönen om vad som behövs i Utemiljön för barn och ungas lek lärande i allsidig utveckling.
 
Jes Agaard naturvejleder Miljöministeriet Naturstyrelsen i Danmark.Social pedagogiska vinster efter det politiska beslutet 2013 att flytta ut en del av undervisningen.
 
Alla workshops sammanfattningar.
 
  
Konferensens syfte: att lyssna och prova på.
Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. För ett positivt arbetsklimat behövs också vägar till integration av grupper och kulturer. Att arbeta utomhus på skolgården, i närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta hjälpmedel för detta.
Konferensen vänder sig till.
 skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.
  • dig som jobbar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer 
  • landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, fastighets- och naturvårdsförvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
  • dig som är ideellt engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.
 

Ute är inne Konferens PR blad A4 format 

2014-04-02 10:22:25 


Vi står bakom Utenavet: